ZOOM-IN

… op de positionering van de Pedagogisch Coach 

Er is alweer een tijd verstreken sinds in 2019 de Pedagogisch Coach haar intrede deed. Tijd om eens te checken of het beloofde effect van deze functie al concrete vormen aanneemt in jouw kinderopvang!

In deze ZOOM-in krijg je inzicht in:
– De opdracht van de pedagogisch coach.
– Wat ze in deze rol wel en juist ook niet doet.
– Hoe je deze rol effectief positioneert.
– Of dit bij jou al volledig toegepast wordt.
– Hoe de samenwerking tussen coach en manager voor flow
kan zorgen.
– Wat in jouw setting de beste Next Step is.

Datum:         maandag 25 September
Starttijd:      19.30 uur

Marketing door