Werkvorm: Het focuswiel

Hoe kom je met een pedagogisch professional tot een goed coachdoel? Zonder dat je daarbij je eigen ideeen meteen op tafel legt, aan de ander gaat trekken en er met de beste intenties voor zorgt dat vooral jijzelf hard aan het werk bent.

Hoe?
De vraag: Wat kies je als coachdoel? Is een te grote vraag zonder enige context.
Grote kans dat je samen in de gesprekken verdwaald, want waarnaartoe ben je eigenlijk onderweg?
Maar hoe kom je dan wel tot een goede coachvraag, en wel zo dat deze uit de ander komt? En de ander gemotiveert raakt om aan de slag te gaan?

Bied context
Een eerste stap die je daarvoor onderneemt is het bieden van een context waarbinnen de ander op zoek kan gaan naar een betekenisvolle focus. Een tool die je kunt inzetten om context te bieden aan het boven tafel krijgen van de coachvraag is het focuswiel voor de pedagogische professional. Het focuswiel in deze werkvorm is gericht op het werkgebied van de pedagogisch professional.

Download hier het focuswiel voor de pedagogische professional.

NB: Uiteraard kun je de context van het wiel aanpassen. Een nul-meting, wat een focuswiel in feite is, moet wel een link hebben met dat wat je helder wilt krijgen.

Vaststellen van de realiteit ten opzichte van de context.
Binnen die context ga je opzoek naar de realiteit van vandaag. Als je als samen met de pedagogische professional meer uit het coachproces wilt halen, moet je namelijk eerst weten waar ze dan op dit moment staat.

Hoe het werkt:
1. Laat de ander achter elk thema in dit wiel een cijfer van 1 tot 10 zetten, om aan te geven hoe belangrijk ze dit thema vindt binnen haar werkplek.
Dit geeft jou een eerste indruk van hoe de ander zichzelf verhoudt tot de functie.

2. Vul vervolgens het wiel in door een huidige score in te kleuren voor ieder genoemd onderdeel.
Dit geeft jou een beeld van hoe de ander zichzelf als professional ervaart ten opzichte van deze thema’s.

3. Neem de tijd om door te praten over deze score. Vraag de ander het toe te lichten. Wees nieuwsgierig en vraag door, geef de ander de ruimte om woorden te geven aan wat ze heeft ingevuld.

4. Laat de ander nu 2 of 3 onderdelen kiezen waarin ze zou willen ontwikkelen. Neem hierbij mee dat een wiel bedoelt is om vloeiend te draaien. Dan ontstaat er een positieve beweging die in balans is. De kracht van dit focuswiel is inzichtelijk maken waardoor iemand zich uit balans kan voelen. Wat er allemaal al prima loopt, en wat een logische plek is om te willen ontwikkelen. Leg dit uit aan de ander, het geeft wederom context aan de manier van kiezen.

5. Geef met een streepje aan hoeveel je hierin zou willen groeien binnen de afgesproken periode. Voor coaching in de kinderopvang gaat dat vaak om een tijdbestek van een jaar. Bewaak als coach de hoeveelheid streepjes. Een logische groei is 1 a 2 streepjes groei wanneer je inzet op een stabiele, (onomkeerbare) groei.

Coach vanuit de vastgestelde realiteit en gewenste focus.
Op basis van deze input kun je tot een mooie start van de pedagogisch coaching komen.
Het voorziet je van een “tool op tafel”, iets om op terug te pakken wanneer je vastloopt in het proces. Iets om op te reflecteren en ontwikkeling inzichtelijk te maken.

Spreek van te voren af wanneer in het coachproces je het focuswiel er weer bij pakt om aan te vullen. Een realistische afspraak kan zijn dit om de 3 maanden te doen. Dit geeft genoeg tijd om iets te oefenen en ontwikkeling zichtbaar te maken.

Om te onthouden:
Een focuswiel is een organische tool. Dit in tegenstelling tot een checklist die een veel statischer beeld geeft. En zich in de meeste gevallen richt op een concrete gewenste verandering.

Voor coaching is het daarom een heel prettige manier, er zit geen ‘oordeel’ in. Eerder een soms wat pijnlijke weergave van de realiteit. Die beinvloed wordt door de omstandigheden. Een focuswiel kan met de ontwikkeling van de ander meebewegen. Soms de 10 halen om daarna weer terug te vallen naar een 6. Niet omdat de pedagogische professional slechter presteert, maar omdat zij zich ontwikkeld en daarmee steeds beweegt tussen onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam.

Ik wens je veel coachplezier en succes met deze tool.