Wat is de succesfactor voor goed resultaat met je team?

Aan het begin van het jaar zitten we vol goede voornemens, energie en motivatie.
Het is het moment om je coachplan in werking te zetten.
Je team in beweging te krijgen naar een prettige werkflow.
Om van voornemens naar resultaat te werken.

Maar hoe pak je dat nu aan?
Welke factoren spelen mee om een succes van je plan te maken?
Want de realiteit pakt vaak anders uit dan we nu hopen.
En dat accepteren we in de run van de dag als iets dat nu eenmaal zo werkt.
Goede voornemens he…

Alleen, is dat ook echt zo als het uiteindelijk altijd gaat?
Of kan het wel, van je voornemens een succes maken?
Zonder dat jij ergens tegen de zomervakantie op je tandvlees de kar trekt terwijl het lijkt of je medewerkers geen idee meer hebben wat nu de bedoeling was.

Ja, dat kan wel.
En ja, dat kan je enorm veel energie schelen.
Werkplezier opleveren en uiteindelijk ook die resultaten geven die je graag wilt zien.
En het is eenvoudiger dan we het vaak maken.

DE bepalende succesfactor voor goed resultaat met je team is namelijk het hebben van een heldere gezamenlijke opdracht dan wel doel.

Waarom dat zo is?
Als eerste geeft het hebben van een heldere opdracht een duidelijke richting. En deze richting zorgt ervoor dat men automatisch uitgedaagd wordt tot actie. Je hersens gaan aan. Want als dit de opdracht is, wat is daar dan voor nodig? Wat moet er gebeuren en wie gaat dat doen bijvoorbeeld. Vragen die triggeren. Tegelijk zorgt een heldere opdracht voor een plaatje dat kan motiveren om in die actie te komen. Het heeft zin om in beweging te komen.

Een tweede reden is de stabiliteit die het oplevert wanneer er een conflict dreigt.
In plaats van in een waardenstrijd te belanden kun je terug naar de opdracht. De feiten.
Deze opdracht is het uitgangspunt van je gesprek, en in die context kan er ruimte zijn om naar elkaars zienswijze te luisteren maar kun je uit het getouwtrek van gelijk hebben blijven.

Een laatste meerwaarde is zingeving en verbinding. Teamleden weten wat de bedoeling is en waar ze aan bijdragen. Het krijgt zin om je energie te steken in dit proces. Want in the end levert het een zichtbaar resultaat op waar jullie samen aan werken.

Nu vraagt die heldere opdracht wel enigszins om nuance. Het is namelijk de bedoeling dat die opdracht ook doorwerkt in de praktijk, en specifiek in het individuele handelen van pedagogische professionals. Alleen een helder doel zorgt er niet voor dat er continue gewerkt wordt aan deze opdracht. Uiteindelijk zal de actualiteit van de dag weer gaan bepalen.

Daarom is het belangrijk je team mee te nemen in het proces van vaststellen van de opdracht. Meedelen dat dit het doel voor komend jaar wordt. Met daarbij een verwachtingslijstje van benodigde acties is over het algemeen niet de meest effectieve strategie als je mensen in beweging wilt krijgen.

Hoe je dat aanpakt?
Je team moet wel warmlopen voor de kant waar je heen wilt. De uitdaging is dan ook een gemeenschappelijk belang te creëren. Dit doe je door samen vast te stellen wat er nodig is en met elkaar inhoud aan de opdracht te geven.

Dat is iets anders als de regie uit handen geven en met alle winden van input meewaaien. Omdat je het nu eenmaal samen moet doen. Je kunt wel degelijk een koers bepalen. Belangrijk daarbij is dat je helder bent in wat de kaders zijn, waar niet aan getornd kan worden. En waar de speelruimte voor je team zit. Budget en wet-&-regelgeving zijn bijvoorbeeld vaststaande kaders. Maar ook je pedagogische visie zal hier een rol spelen.

Begin dus met het samen vaststellen van de opdracht/het doel voor komend jaar.
Dit kun je bijvoorbeeld met behulp van een nulmeting doen.

Tip: Als je zelf een nulmeting maakt rondom het thema waar jij aandacht voor wilt hebben, let er dan op dat je zinnen in de positieve zin geschreven zijn. Dit kun je checken door je af te vragen of je er een heldere ja of nee op kunt geven. Gebruik bijvoorbeeld geen ‘niet’ in deze zinnen.

Formuleer met je team uit deze opbrengst een opdracht voor komend jaar. Waarbij je aandacht geeft aan waar je nu staat ten opzichte van die opdracht en hoe het eruit zou zien als jullie de opdracht vervuld hebben.

Wanneer je deze opdracht helder hebt kun je de tijdlijn gaan invullen. Wat is er nodig en wie kan dat het beste doen. Heb daarbij oog voor de kwaliteiten van je mensen en gebruik die.
Dit is het moment om met elkaar afspraken te maken en verantwoordelijkheden te delen.

Dit is ook het moment waarop je met elkaar de energie voelt die een heldere opdracht oproept in je brein.
De energie om de vraagstukken tussen nu en daarop te lossen zodat het gaat lukken!

Dit is ook het moment waarop de inschattingsfout gemaakt wordt dat deze energie genoeg is om de kerst mee te halen. Waarbij ieder teamlid de inhoud van dit moment en de opdracht scherp blijft houden zoals jullie die hier bedoelen.

Dat is niet zo. Zodra iedereen de ruimte verlaat vervormt bij iedereen het plaatje langzaam door nieuwe inzichten, ervaringen en gesprekken. Dat is een gegeven en geen onwil. Maar het heeft wel invloed op de manier van uitwerken van de opdracht en onderlinge samenwerking.

Wat is er dan nodig om hier een succes van te maken?
Zorg er in ieder geval voor dat er een gedeelde norm is. Daarmee bedoel ik dat je niet alleen de gezamenlijke opdracht helder formuleert, maar ook tijd besteedt aan de vraag wanneer die opdracht dan met een voldoende is afgerond.
Wat is het gewenste resultaat. Formuleer die SMART. Neem daarbij naast het praktische resultaat ook de teamsamenwerking mee in de beoordeling. Vraag bijvoorbeeld welk cijfer jullie als team willen geven aan het eind van het jaar aan de teamsamenwerking.

Als je de gezamenlijke norm hebt vastgesteld, denk dan na over de teamontwikkelruimte die je wilt creëren en hoe je dat gaat doen. Teamontwikkelruimte is de ruimte in de tijd die jij creëert waarin het team de tijd heeft om te reflecteren op het proces, het eigen handelen en het teamproces.

In de kinderopvang zijn we erg goed in actiegericht bezig zijn. Maar actie is de helft van ontwikkeling. Naast actie hoort de tegengestelde reactie van vertragen, reflecteren en evalueren. Met elkaar praten over hoe het gaat en waarom dat zo gaat, zonder meteen de oplossingen aan te dragen. Focus daarbij op zowel het resultaat als het teamleren!

Het lijkt verkwisting van je schaarse tijd. Toch is dit essentieel om van je heldere opdracht zo snel mogelijk een succesvol resultaat te maken. En gaat het je gaanderweg rust, tijd en resultaat opleveren.
En dat is wat je terug wilt zien op de groep in het werken met kinderen.

Wat is dus DE sleutel tot succesvolle resultaten met je team dit jaar?
Een heldere gedeelde opdracht.
Zonder die heldere gezamenlijke opdracht is je inspanning te vergelijken met water naar de zee dragen. Je werkt ontzettend hard maar ziet eigenlijk geen verandering en ontwikkeling.

Wil je het dit jaar echt anders zien? Begin dan hier, met die heldere opdracht voor je team en voor jezelf.