Selecteer een pagina

Masterclasses Bureau Carolien

Op deze pagina vindt je de Masterclasses die gepland staan voor de komende periode.

Praktisch:
– Deze Masterclasses zijn opgezet als op zichzelf staande lessen.
– De lessen zijn interactief en worden online gegeven via Zoom.
– Het is mogelijk een digitaal bewijs van deelname te ontvangen.

De drie componenten van impact

Datum:             maandag 5 juni
Starttijd:          13.00 uur
Duur:                 1,5 tot 2 uur
Prijs:                  € 25,00 

Thema:
Ieder proces beslaat in de kern drie gebieden.
– ik
– de ander
– de omgeving

Het zijn als het ware de pionnen op het speelveld. Iedere beweging van een van de drie heeft een directe of indirecte invloed op de andere twee. Ze horen bij elkaar. Ze loshalen van elkaar en er dan vanuit gaan dat het wel goed komt met het hele verhaal is een illusie. Toch is afzonderlijk inzoomen nodig wil je effectief kunnen bijsturen in een proces.

In deze Masterclass:
– Maak je kennis met de drie componenten van impact.
– Reflecteer je op je eigen impact door middel van een oefening.
– Leg ik je uit wat je kunt met ieder afzonderlijk component
– Hoe je met de impact van deze componenten kunt spelen en daarmee beweging brengt en houdt in de processen die je begeleid.

 

Het effectieve coachgesprek

Datum:             woensdag 21 juni
Starttijd:          19.30 uur
Duur:                 1,5 tot 2 uur
Prijs:                  € 25,00 


Thema:
Tips en tricks, goedbedoelde adviezen, duidelijke instructies… Natuurlijk kunnen die behulpzaam zijn op de werkvloer. Het is echter geen coaching wat je op dat moment toepast. Je kiest op dat moment de rol van adviseur, trainer, leidinggevende, leraar, etc.  Alles, behalve die van een coach. En zoals je waarschijnlijk ook opmerkt zijn dit niet de benaderingen die aanzetten tot blijvende interne motivatie. 

Toch is het de rol van coach die het meest effect heeft wanneer je blijvende kwaliteit wilt neerzetten. Het is juist de interne motivatie van medewerkers die zorgt voor een vergrote betrokkenheid wat zich vervolgens uit in de pedagogische kwaliteitop de werkvloer. Maar ja, hoe pak je het dan wel aan?

In deze Masterclass:
– Maak je kennis met de drie bouwstenen voor een effectief gesprek.
– Krijg je inzicht in hoe een effectief coachproces is opgebouwd.
– Leg ik je uit hoe je aan de hand van dit proces je coaching zo kunt inrichten dat er daadwerkelijk sprake is van coaching en je een beroep doet op het eigenaarschap van de ander. Zodat het doel waar zij aan werkt haar eigen gekozen doel is.
– Hoe dat doel toch binnen de context van de werkomgeving kan vallen.
– En jij als coach haar kunt coachen op het behalen van dat doel.

 

Het speelbord van de coach

Datum:             maandag 3 juli
Starttijd:          19.30 uur
Duur:                 1,5 tot 2 uur
Prijs:                  € 25,00 


Thema:

Coachen is het spel van communiceren waarbij het je doel is de ander uit te dagen zich verder te ont-wikkelen.
En wat voor ieder spel geldt, geldt ook hier: Ken je de spelregels dan kun je het spel succesvol leren spelen.
Door de regels van het spel te begrijpen kan jij het verloop succesvol beïnvloeden.
En dat is precies wat jij als coach wilt bereiken. Leer dus de spelregels en maak het speelbord eigen waardoor je van grote meerwaarde kunt zijn in het proces van de ander.

In deze Masterclass:
– Maak je kennis met het coachspeelveld als speelbord.
– Krijg je inzicht in hoe je het GROW model en de WHY effectief gebruikt als basis.
– Leg ik je uit wat de spelregels zijn.
– Leer waarom de waarom vraag hier de cruciale vraag is om te stellen
– En hoe jij je kennis en vaardigheden zo kunt inzetten dat dit effectief bijdraagt aan het halen van het coachdoel van de ander.

De puzzel van beleid naar de praktijk
Deze masterclass heeft al plaatsgevonden

Datum:             maandag 22 mei
Starttijd:          13.00 uur
Duur:                 1,5 tot 2 uur
Prijs:                  € 25,00 

Thema:
Beleid maken is één ding, maar hoe vertaal je die nu naar de praktijk? Is het delen van de informatie en je gewenste eindresultaat voldoende. Kun je af met een droomplaatje deponeren, of is er meer te doen dan dat? Uiteraard is er meer te doen. Dat is niet zo ingewikkeld als het misschien lijkt. Wel heb je een strategie onder het uitvoeren van je beleid nodig.

In deze Masterclass:
– Maak je kennis met de opzet van deze strategie.
– Leer je wat de meerwaarde is van een duidelijke focus en heldere doelen.
– Leg ik je uit waarom 2 doelen meer dan genoeg is.
– Hoe je die doelen kunt laten samenwerken en daarmee je groei inzichtelijk maakt.