Help! Mijn doel is kwijt.
Op dit moment ben ik allang blij als we de zomervakantie een beetje normaal halen. Die doelen? Ik ben ze ergens kwijtgeraakt, en met mij inmiddels het team ook. Maar zeg nu zelf, waar moeten we de tijd vandaan halen om überhaupt aan doelen te werken? Er komt steeds weer iets tussen.
Ik vind het wel goed zo.


Herkenbaar?
Je bent niet de enige.
Het lijkt een logische redenatie.
De touwtjes laten vieren, als we de zomervakantie maar halen.
Het zijn tenslotte maar doelen, toch?

Rond deze tijd van het jaar zijn veel pedagogisch coaches in de kinderopvang de focus op de gestelde doelen een beetje kwijtgeraakt. Het lukt gewoon niet, lijkt het wel.
Vol goede moed begonnen, ergens op de flow van goede voornemens in januari.
Maar inmiddels doodmoe van alle hobbels en andere dingen die langskwamen.

Tijd dus om je af te vragen waarom je in januari zo hebt zitten zwoegen op die doelen en het schrijven van je beleid. En of je die investering echt zomaar wilt opgeven.

Heel praktisch: Een team zonder doel is nutteloos bezig.
Het ontbreekt aan zingeving en ontwikkelperspectief.
Werkplezier hangt direct samen met het gevoel ergens aan bij te dragen.
Daarvoor is een doel hebben wel zo handig.

Een teamdoel stel je dan ook vast om twee redenen:
– Je wilt een praktische verandering teweegbrengen.
Ondersteunend aan de bestaansreden van je team.
Binnen de kinderopvang is dat een doel gerelateerd aan kwaliteit van opvang.
– Het doel is tegelijkertijd een middel om als team te kunnen ontwikkelen.
Door samen aan een doel te werken moet je bepaalde vaardigheden inzetten en ontwikkelen.

Daar zit een wisselwerking in die je graag wilt terugzien als coach, omdat het je de materie geeft om te kunnen coachen:
– Het praktische deel voorziet je van die situaties waar je mensen uitgedaagd worden.
– Het coachen op deze situaties helpt je het praktische deel steeds beter vorm te geven.

Die setting wil je niet kwijt. Niet als pedagogisch coach en ook niet als leidinggevende.
Tijd dus om stil te staan en terug te kijken naar de gekozen doelen.
Zodat je ze weer terug kunt pakken, bijstellen of een je focus verscherpen.

De volgende vragen helpen je daarbij:

– Zijn de doelen wel urgent?
Een gekozen doel moet ondersteunend zijn aan dat wat je neer wilt zetten.
Vraag jezelf daarom opnieuw af: Wat wilden we bereiken dit jaar, en vooral: Waarom?
Is het niet helder hoe een doel je verder helpt in het neerzetten van die praktische verandering? Geen wonder dat iedereen dan afhaakt, het ontbreekt aan zingeving.

– Heb ik hier te maken met de welbekende dip in een veranderproces?
Er is altijd een dip in het verhaal. Het moment dat je te ver onderweg bent om terug te keren, maar je ook nog lang niet bij het einde bent. De zomervakantie is vaak zo’n moment. Je bent halverwege het jaar. Januari ligt ver achter je, december nog ver voor je. De waan van de dag is er nu. Verlies je je daar toevallig in?

– Gaan we de goede richting op?
Dat je onderweg de nodige obstakels tegenkomt is een gegeven. Dat dit geregeld voor roet in het eten zorgt, ook. Dat is geen reden om het op te geven, wel goed om in je achterhoofd te houden. Beter ongeordend een bepaalde richting op, dan geordend structureel dingen doen die je niks opleveren. Neem de hindernissen voor lief, ze horen nu eenmaal bij het leven. Check wel even je tijdpad in verband met haalbaarheid, en neem die hindernissen daarin mee.

– Doe ik wel de goede dingen, en doe ik die dingen ook goed?
Je bent misschien wel met de goede dingen bezig, (je doel klopt wel) dat wil niet zeggen dat je aanpak werkt. Aan het begin van het jaar heb je actiestappen bedacht die logisch leken. Als deze acties je tot op heden niet hebben opgeleverd wat je dacht dat het zou doen, dan gaat er iets mis. De energie die jullie erin stoppen komt er niet uit. Het werkt dus niet. Je output niet checken is de high-way naar burn-out en een garantie voor gebrekkige kwaliteit. Checken dus, en bijstellen.


Conclusie?
Neem de tijd om te borgen. Daar is deze periode uitermate geschikt voor. Breng je opbrengsten in beeld, bij voorkeur samen met je team. Check wat er werkte en ga daarmee door. Breng in kaart wat niet het verwachte resultaat opleverde, en bedenk wat er beter kan. Maak je stapjes kleiner als dat nodig is, en reflecteer met regelmaat. Zodat je op tijd kunt aansturen. Borg die stappen die al gemaakt zijn. Dat deel van de route heb je al gedaan.
En vier met elkaar je successen!

In plaats van straks de zomervakantie in denderen, en al je inspanningen van het eerste half jaar kwijtraken sluit je op deze manier rustig en voldaan af.

Je bent al op de helft, geniet daarvan!

De Nieuwsbrief van Bureau Carolien ontvangen?
Schrijf je HIER in.